AKTIV LÆRING
PERSONLIG UTVIKLING
STØDIG MESTRINGSEVENE
SOSIALE FERDIGHETER

Avlastning

???????????????????????????????

Folk og Fe , Melnes Gård tilbyr avlastning helg og ukesavlastning for barn og ungdommer fra blant annet Akershus, Oslo og Østfold. I tillegg til dyktige miljøarbeidere har vi alltid en faglig ansvarlig tilstede og vi har fokus på å skape gode og stabile relasjoner. Mange barn kan ha utfordringer i forhold til samspill, tilpasning og tilknytning. Vi legger derfor stor vekt på at de møter trygge, forutsigbare voksne med tydelige grenser i det metodiske arbeidet. Vi ønsker å framstå som gode rollemodeller, og legger derfor vekt på å formidle sunne holdninger og god informasjon, samt legge til rette for trygghet og nye vennskap.

Vi har avlastning to helger pr måned, og henter og leverer barna hjemme, eller på avtalt sted, fredag og søndag. Vi har også opprettet ukesavlastning. Dette foregår på kveldstid.

Avlastning på Melnes Gård skal gi brukeren mestringsopplevelser i hverdagen og være et tilbud hvor barna og ungdommene kan komme for å oppleve gode relasjoner i forhold til dyr og andre barn/ungdommer.
Aktivitetene foregår med gården som en trygg ramme, og vi tar ofte i bruk den flotte naturen vi har rundt oss.

Tanja Solstad Marring som er eier og driver virksomheten, er utdannet agronom og barnevernspedagog med pedagogikk og psykologi som tillegg. Hun har erfaring fra arbeid innen rusomsorgen, barnevernsinstitusjoner, voksenpsykiatrien og nå de siste 17 årene med barn og ungdommer med ulike utfordringer i eget prosjekt. Hennes mann Geir Marring, er en av landets mest anerkjente fageksperter på hund. Hund inngår i virksomheten, som en del av en terapeutisk metode, i likhet med hest og sau.

For mer informasjon om avlastning, ta kontakt med barnevernspedagog og faglig ansvarlig Tanja Solstad Marring på tlf: 920 13 917 eller e-post: post@folkogfe.no.

 

Samarbeidspartnere