AKTIV LÆRING
PERSONLIG UTVIKLING
STØDIG MESTRINGSEVENE
SOSIALE FERDIGHETER

Arbeidspraksis

Nav:

 

Vi har hatt flere ulike prosjekter i samarbeid med NAV. Målet er å være et springbrett videre for mennesker som av ulike grunner har vært ute av arbeid i lang tid.

Hyggelige relasjoner mellom dyr, mennesker og natur er noen av de verktøyene vi bruker for å skape gode rutiner og mestringsopplevelser over tid.

Ideen er at prosjektene skal være et lavterskel-tilbud med tett oppfølging. De fleste starter med en mentorordning som gir trygghet og bidrar til å holde motivasjonen oppe.
Gården gir mange muligheter til arbeidspraksis, alt fra dyre- og hagestell til maskinkjøring og vedproduksjon. De som jobber her, blir inkludert i et hyggelig arbeidsmiljø, og får tilpasset arbeidsoppgaver og ansvar etter den enkeltes behov og forutsetninger.

 

 

Skole: 

Gjennom mange års samarbeid med barnevern og skole, har vi mye erfaring med hvor utfordrende tradisjonell klasseroms-undervisning kan bli for enkelte barn og unge.
En av våre hjertesaker har vært å forsøke å finne ”bakveien” hos de barn og unge vi har jobbet med.
Å bryte ned negative forventninger og motforestillinger, og heller fylle på med motivasjon, mestringsopplevelser og et faglig og personlig innhold, gir oss glede i vår jobb.
Med dette opplever vi å få gode resultater, og har mottatt flere gode tilbakemeldinger på resultater vi har oppnådd.

 

Vi viser her til en generell presentasjon av hva vi kan tilby. Vi legger opp til et tett samarbeid med skole, hjemmet og evt. andre tilknyttede for å kunne gjøre denne planen mye mer konkret og tilpasset hver enkelt elev og den aktuelle budsjettramme.

Vi ønsker å tilby:

  • Benytte engasjerte fagpersoner som har lang erfaring i arbeid med barn og ungdom med ulike utfordringer.
  • Et levende læringsmiljø, tilpasset elevenes læringsmål. Dette bygger vi opp i samarbeid med skolen ut i fra hver enkelts elevs IOP og årsplan.
  • Aktive dager hvor elevene også får mulighet for å skaffe seg mestringsopplevelser gjennom fysisk aktivitet.
  • Arbeidspraksis med ulike typer dyr (hest, hund og sauer). I denne sammenhengen er ideen å lære ungdommene å utvikle empati, ansvar og opplevelsen av meningsfylt arbeid hvor det er bruk for dem.
  • Lære praktisk arbeid i tre- og mekanisk verksted
  • lære bruk av motoriserte kjøretøy som 6-hjuling, bobcat, truck og lignende. Økt motivasjon for hele læringssituasjonen

I 2011 ble vi godkjent lærebedrift i heste- og skogfag.
Tidligere har vi også fungert som praksisplass for Natur Videregående sine studenter på hundefaglinjen i flere år.

Vi ønsker å flette praktisk arbeid på gården sammen med teoretiske utfordringer fra skolen, i tråd med kunnskapsløftets visjon om å utvikle grunnleggende ferdigheter og kompetanse, slik at elevene kan delta aktivt i samfunnet.

 

Åpen soning:

Vi har et samarbeid med kriminalomsorgen om arbeidspraksis til personer som soner under åpen soning eller som har fått mulighet til å bygge opp en arbeidspraksis i slutten av soningstiden og som bruker oss som et springbrett ut i arbeidslivet igjen etter endt soning.

DSC_0760

 Samarbeidspartnere

Folk og Fe As
Kontakt oss