AKTIV LÆRING
PERSONLIG UTVIKLING
STØDIG MESTRINGSEVENE
SOSIALE FERDIGHETER

Om Folk og Fe

Folk og Fe AS drives med Melnes Gård som ramme for aktivitetene, i vakre omgivelser på Enebakkneset i Fet kommune.

Tanja og Inko, Folk og Fe as
Tanja og Inko, Folk og Fe as

Tanja Solstad Marring som er eier og driver virksomheten, er utdannet agronom og barnevernspedagog med pedagogikk og psykologi som tillegg. Hun har erfaring fra arbeid innen rusomsorgen, barnevernsinstitusjoner, voksenpsykiatrien og nå de siste 10 årene med barn og ungdommer med ulike utfordringer i eget prosjekt. Hennes mann Geir Marring, er en av landets mest anerkjente fageksperter på hund. Hund inngår i virksomheten, som en del av en terapeutisk metode, i likhet med hest og sau.

Folk og Fe AS har i dag et bredt nedslagsfelt med mange gode fagfolk og miljøarbeidere knyttet til virksomheten. De senere årene er følgende noen av de relevante prosjekter vi har jobbet med:

  •  Gården er godkjent som en «Inn På Tunet» bedrift, noe som stiller strenge krav til kvalitetssikring i forbindelse med årlige revisjoner.
  • Vi har flere ulike prosjekter i samarbeid med NAV. Målet er å være et springbrett videre for mennesker som av ulike grunner har vært ute av arbeid i lang tid.
  • I 2011 ble vi godkjent lærebedrift i heste- og skogfag
  • Vi har fungert som praksisplass for Natur Videregående sine studenter på hundefaglinen i flere år.
  • Vi har hatt flere ungdommer med skolevegring tilknyttet gården på dagtid i samarbeid med skole og barnevern.
  • Vi har ca. 50 barn tilknyttet gården i ulike avlastningstiltak i helgen og på ettermiddager i uken.
  • Vi har flere ansatte i ulike stillingsprosenter som jobber opp mot barn, ungdom og arbeidspraksis.
  • Vi har solid erfaring i tverrfaglige samarbeid med barnevernet, skolen og hjemmet rundt barna vi jobber med. Vi ser stor nytte av å være med å bygge broer for barna og ungdommene som er her – så gode relasjoner bevares alle veier.
  • Vi arrangerer leir for barn med hunder hele sommeren. I sum passerer ca. 300 barn gjennom leiraktiviteter hele sommerferien. Mange av barna kommer igjen år etter år.
  • I 2014 avsluttet vi en prosess med omregulering. Som formål med omregulering av gården har vi fulgt lanbruksmyndighetenes politikk; bruke landbrukets menneskelige og materielle ressurser for ny næring – skape nytt landbruk.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Folk og Fe As
Kontakt oss