AKTIV LÆRING
PERSONLIG UTVIKLING
STØDIG MESTRINGSEVENE
SOSIALE FERDIGHETER

Pedagogisk tilbud:

Aktivitetene våre er ofte ute i skog og mark, med frisk tempo og med målsetting om å skape gode mestringsopplevelser. Vi arbeider i naturskjønne omgivelser nær Øyeren, som er en av landets største innsjøer og et naturreservat fra 1975. Herfra er også skogen lett tilgjengelig og dyrene har vi. Vi legger tung pedagogisk og miljøterapeutisk kompetanse i bunnen.
Vi har flere og spesialtilpassede tilbud i samarbeid med barnevern, skole og NAV.

 

  • SKOLETILBUD: Vi er godkjent som lærebedrift med skoletilbud for ungdom med spesielle behov. Gjennom mange års samarbeid med barnevernet, har vi mye erfaring med hvor utfordrende tradisjonell klasseromsundervisning kan bli for enkelte barn og unge. En av våre hjertesaker har vært å forsøke å finne ”bakveien” hos de barn og unge vi har jobbet med. Å bryte ned negative forventninger og motforestillinger, og heller fylle på med motivasjon, mestringsopplevelser og et faglig og personlig innhold, gir oss glede i vår jobb. Med dette opplever vi å få gode resultater, og har mottatt flere gode tilbakemeldinger på resultater vi har oppnådd.

 

  • HELGEAVLASTNING: Annenhver helg samles for en helg med nye og gamle venner, spennende aktiviteter og mye frisk luft. Barna/ungdommene hentes hjemme fredag ettermiddag og blir kjørt hjem søndag ettermiddag. Sammen finner vi på aktiviteter både ute og inne, og alle som vil får muligheten til å bli kjent med dyrene på gården. Avlastningstilbudet benyttes av barn og ungdommer fra flere nabokommuner. I tillegg til dyktige miljøarbeidere har vi alltid en faglig ansvarlig tilstede og vi har fokus på å skape gode og stabile relasjoner, legge til rette for nye vennskap og gi trygghet blant forutsigbare voksne.

 

  • UKESAVLASTNING: Dette er et tilbud til barn og ungdommer fra flere nabokommuner. Her ønsker vi å ha spennende aktiviteter, mye frisk luft og aktiviteter både inne og ute. Vi ønsker her det samme som helgesavlastningen ovenfor, å skape gode og stabile relasjoner, legge til rette for nye vennskap og gi trygghet blant forutsigbare voksne. Vi henter og kjører hjem etter avtale.

 

  • NAV / ARBEIDSPRAKSIS: Vi har et tilbud til NAV om arbeidspraksis på gården. Ideen er at det skal være et lavterskel-tilbud til de personer som av ulike grunner har vært ut av arbeidslivet en stund. Gården gir mange muligheter til arbeidspraksis, alt fra dyrestell til maskinkjøring og vedproduksjon i skogen. Vi gir tett oppfølging og tilbyr et hyggelig arbeidsmiljø der vi tilpasser arbeidsoppgaver og ansvar etter den enkeltes behov.

 

  • ÅPEN SONING: Vi har et samarbeid med kriminalomsorgen om arbeidspraksis til personer som er under åpen soning eller som har fått mulighet til å bygge opp en arbeidspraksis i slutten av soningstiden og som bruker oss som et springbrett ut i arbeidslivet igjen etter endt soning.For mer informasjon om de ulike pedagogiske tilbudene vi har, ta kontakt med barnevernspedagog og faglig ansvarlig Tanja Solstad Marring på tlf: 920 13 917 eller post@folkogfe.no

Våre samarbeidspartnere for disse tilbudene er bl.a skole, NAV, barnevern og andre kommunale instanser.

Folk og Fe As
Kontakt oss